Blijf altijd up to date via e-mail!

  Translate

  zondag 15 september 2013

  Argumentatie tijdens de rechtenstudie!

                        http://www.jcidebatingcup.be/sites/jcischolendebating.be/files/debating_sterk-argument.png

  Hallo,

  Wanneer een casus opgelost moet worden kan het recht meerdere oplossingen bieden. Rechtenstudenten beginnen dan al vroeg in hun studie om het leren denken op verschillende manieren.
  Zo worden tijdens bijeenkomsten casussen opgelost en kan men vaak met casussen twee kanten op.
  Het ligt aan de argumentatie wie gelijk heeft en of je gelijk hebt. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee uitersten.
  Als rechtenstudent wordt ook van je gevraagd om in staat te kunnen zijn om stellingen te beargumenteren. En met de situatie van Syrië in mijn hoofd plus een opdracht die ik voor school moest maken wil ik het voorafgaande illustreren.
  Zo kan een stelling als volgt luiden: Syrië is op dit moment niet als staat aan te duiden.
  Men kan het eens zijn met deze stelling, maar ook oneens.

  Voordat men gaat oordelen en argumenten gaat bedenken kan men zich beter eerst verdiepen in een aantal onderwerpen. En om dat te illustreren zal ik verder in dit artikel bij de stelling blijven. De aanpak om deze stelling goed te beargumenteren (eens/oneens) gaat dan als volgt:
  Zodra men de geschiedenis induikt komt men al gauw filosofen tegen.
  (Ja! Ook filosofen hebben wat met recht te maken.)
  Een van die filosofen is de heer Hobbes.
  Hobbes' theorie gaat uit van een natuurtoestand. Dit is dan een situatie waarin geen overheidsgezag bestaat. Wanneer er geen overheidsgezag bestaat dan zijn er ook geen rechtsregels. De mens is dan in die situatie geheel vrij om te doen en te laten wat hij wil. Hobbes ziet in dat het noodzakelijk is om overheidsgezag in te stellen. Omdat mensen gericht zijn op zelfbehoud ligt voor Hobbes de enige logische uitweg bij deze toestand in het sluiten van een maatschappelijk verdrag. In dit verdrag geven mensen hun vrijheid op in ruil voor bescherming door de overheid. Want zonder strenge gehoorzaamheid zal de mens teruggaan naar de natuurtoestand. Aldus, de theorie van Hobbes.
  Nu dit gegeven is kan men een stap verder gaan. Men gaat dieper de stelling in.
  Want, wat is nu eigenlijk een staat? Kan men zich afvragen. (Om even bij de stelling te blijven). Doctrine geeft dan aan dat er sprake van een staat is wanneer er:
  - een territorium is;
  - met daarop een gemeenschap mensen (die er permanent wonen);
  - waarover gezag wordt uitgeoefend;
  - door een organisatie.
  Nu men de algemene informatie compleet heeft kan men zich gaan verdiepen in het bedenken van argumenten.
  Zoals ik al beschreef wordt van een rechtenstudent verlangt dat hij meerdere variaties op een leerstuk kan bedenken. Dus dat hij verder kijkt dan zijn neus lang is.

  Terug op de stelling: "Syrië is op dit moment niet als staat aan te duiden."
  Al gauw kwam ik erop dat als men het eens zou zijn voor deze stelling, men kan wijzen naar de voorwaarden voor een staat.
  Omdat er een burgeroorlog gaande is in Syrië is er geen overheidsgezag. Daarmee voldoet Syrië dus niet aan een van de voorwaarden voor de definitie van een staat. Al gauw kan men dan tot de conclusie komen dat Syrië geen staat is en dat de stelling dus klopt.
  Maar, gezien de theorie van Hobbes ontwikkelt is in een burgeroorlog, dus in principe dezelfde situatie als Syrië kan men ook stellen dat Syrië wél een staat is.
  Hobbes gaat uit van een natuurtoestand. En hij laat door middel van zijn theorie zien (die hier boven beschreven is) dat er ook in een situatie van een burgeroorlog sprake kan zijn van overheidsgezag. En daarmee voldoet Syrië dus wel aan alle onderdelen om het land als staat aan te duiden.

  Nu dit voorbeeld gegeven is ziet U dat het voor een rechtenstudent wat denkwerk kan vergen om twee oplossingen voor een casus te bedenken. Daarom komen er tijdens een rechtenstudie ook veel discussies op gang. Dat is ook niet erg. Het laat alleen zien dat in het recht vaak twee antwoorden goed kunnen zijn. Het ligt dan aan de argumentatie om je gelijk te krijgen.

  See you soon!

  0 reacties:

  Een reactie posten

  Mogelijk gemaakt door Blogger.

  Populaire berichten