Blijf altijd up to date via e-mail!

  Translate

  zaterdag 14 juni 2014

  Feedback geven en ontvangen!

  Beste lezer,


   Men kan stellen dat het geven van feedback een vak op zich is, want daar gaat het bij veel mensen mis. Wanneer feedback op de verkeerde manier gegeven wordt, kan dit bij de ontvanger verkeerd uitpakken waardoor het gesprek zich laat leiden door emoties en dat is natuurlijk niet de bedoeling wanneer men feedback geeft of feedback ontvangt, het is dan ook een kunst om op de juiste manier feedback te geven zodat er op een goede manier mee omgegaan kan worden. Daarom heb ik hieronder een aantal tips uiteengezet wat betreft vooral het geven van feedback maar ook tips wat de omgangsmanier betreft bij het ontvangen van feedback.

  Iets waar je nog veel tijdens je opleiding, maar ook tijdens je carrière, wanneer je in een organisatie werkt, mee te maken krijgt is het geven en ontvangen van feedback.  Feedback ishet geven van uitspraken om gedrag bij te sturen richting een doel en moet dus vooral niet verward worden het geven van kritiek. Bij het geven van feedback gaat het dus niet om het afbranden van iemand.  Feedback kan verdeeld worden in 2 vormen, namelijk positieve feedback en negatieve feedback. Positieve feedback ziet op het bestendigen en uitbreiden van het gedrag en negatieve feedback op het veranderen van het gedrag. Feedback helpt zogenaamde blinde vlekken kleiner te maken, hierdoor geeft het je meer inzichten in jezelf die je eerder niet voor ogen had. 


  Wil feedback ook daadwerkelijk effectief zijn dan moet de feedback gehoord, begrepen en geaccepteerd worden.
  Het kan handig zijn om te beginnen met positieve feedback, wanneer men begint met negatieve feedback dan komt dit  hard aan bij de gesprekspartner. Positieve feedback stimuleert de ander ook om vooral zo door te blijven gaan zoals diegene al handelde.  Wanneer men begint met positieve feedback dan maakt dit het ook makkelijker voor de gesprekspartner om goed om te kunnen gaan met de negatieve feedback.
   Verder is belangrijk  bij het geven van feedback  om feedback te betrekken op gebeurtenissen die zich nog niet zo heel lang geleden voor hebben gedaan, haal dus bij het geven van feedback geen oude koeien uit de sloot. Ook is belangrijk om feedback onder 4 ogen te geven, voor zover dit mogelijk is. Geef in ieder geval geen feedback waar een grote groep bij is, de persoon waarop de feedback gericht is kan zich dan snel beschaamd voelen, hierdoor loopt men het gevaar dat de feedback niet gehoord wordt en daardoor zijn effectiviteit mist.
  Betrek niet in het gesprek de mening van anderen wanneer je feedback geeft, die doet er op dat moment even niet toe. Jij geeft echter de feedback, je gesprekspartner heeft er veel meer aan wat de feedbackgever ervan vindt dan wat anderen er van vinden. Houd het dus tot jezelf wanneer je feedback geeft.
  Bij het geven van feedback is het de bedoeling dat gedrag verbeterd wordt, focus je daarom dan ook alleen maar op gedrag of acties. Let wel op dat men over specifieke en concrete  gedragingen of acties feedback geeft, aan vage formuleringen heeft de ontvanger vrij weinig.
  Mensen hebben behoefte om begrepen te worden, check daarom regelmatig of de ontvanger jou feedback  heeft begrepen. Dit voorkomt ook dat het gesprek een erg emotionele wending krijgt.
  Tenslotte is het ook erg belangrijk om de ontvanger zijn zienswijze te laten horen, zo wordt het een gesprek van twee kanten en geeft het de ontvanger niet een gevoel alsof hij een waslijst aan, om het zo maar even te noemen, kritiekpunten over zich heen krijgt. Geef je ontvanger dus ook de ruimte om te reageren.

  En als laatste nog wat aansturingen wat betreft het ontvangen van feedback.
  Bij het ontvangen van feedback is het belangrijk dat je geïnteresseerd luistert, het kan voor de gever namelijk vervelend overkomen als jij ongeïnteresseerd erbij zit waardoor het gesprek een emotionele wending kan krijgen en dat moet dus voorkomen worden. Ook is het handig om je te bedenken dat je niet meteen hoeft te reageren, neem de tijd om rustig na te denken over de feedback en wat je ermee doet. Ook, jij, als ontvanger van feedback hebt behoefte om begrepen te worden, vraag dus door wanneer je iets niet begrijpt en geef aan wanneer dat wel het geval is.
  Iets wat hierbij ook helpt is door het bespreken van verbeterpunten.  Door dit te doen krijg je meer inzicht in jezelf en weet je ook beter welke kant je met de feedback op moet.

  Samenvattend komt het geven van feedback op het volgende neer:
  1.  Begin met positieve feedback.
  2. Richt je op het resultaat,  houd feedback kort.
  3. Betrek niet te veel personen bij het geven van feedback aan een individu, het beste is om het onder 4 ogen te doen.
  4.  Betrek bij je feedback alleen jouw eigen mening of jouw eigen ervaringen, niet die van anderen.
  5. Focus je op gedrag en acties en wees daarbij specifiek en concreet.
  6.  Check of de ontvanger het heeft begrepen.
  7.  Geef de ontvanger de ruimte om te reageren.

  Wat het ontvangen van feedback betreft komt het een en ander op het volgende neer:
  1.  Luister geïnteresseerd.
  2.  Neem de tijd, denk na over de feedback.
  3.  Vraag door wanneer je iets niet begrijpt en geef aan wanneer dat wel het geval is.
  4.  Bespreek verbeterpunten.

  Hopelijk waren deze tips nuttig en haal er je wat uit voor jezelf.

  See you soon!

  0 reacties:

  Een reactie posten

  Mogelijk gemaakt door Blogger.

  Populaire berichten